Στοιχεία επικοινωνίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15773 Ζωγράφου

Email: central AT central.ntua.gr
Fax: 210 772 2446