Τρέχουσα χρήση αδειών λογισμικού

Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζεται η τρέχουσα χρήση των εμπορικών λογισμικών που αδειοδοτούνται από το κεντρικό εξυπηρετητή αδειών licenses.central.ntua.gr του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Τελευταία ενημέρωση στις: Wed, 20 Mar 2019 15:35:04 GMT

Feature Σύνολο Σε χρήση
abaqus 69 18
cae 4 4
ams 1 0
aqua 69 0
cosim_acusolve 1 0
cosim_direct 1 0
cse 1 0
design 69 0
euler_lagrange 1 0
gpgpu 1 0
multiphysics 1 0
parallel 16384 38
pydriver 1 0
cfd 69 5
explicit 69 12
foundation 69 11
standard 69 28
cse_token 69 5
Feature Σύνολο Σε χρήση
al4allegro 550 0
al4ansoft 550 0
al4apd 550 0
al4boardstation 550 0
al4cadvance 550 0
al4cds 550 0
al4expedition 550 0
al4first 550 0
al4gem 550 0
al4generic 550 0
al4odb++ 550 0
al4powerpcb 550 0
al4virtuoso 550 0
al4zuken 550 0
ansoft_distrib_engine 4528 0
designer_hspice 550 0
emit_legacy_gui 550 0
emit_solve 550 0
ensemble_25_sim 550 0
filter_synthesis 550 0
hfss_solve 550 0
hfss_transient_solve 550 0
hfsshpc 9056 0
hfsssbr_solve 550 0
m2dfs_qs_solve 550 0
m2dfs_solve 550 0
m3dfs_qs_solve 550 0
m3dfs_solve 550 0
maxwlspc 550 0
nexxim_ami 550 0
nexxim_dc 550 0
nexxim_eye 550 0
nexxim_hb 550 0
nexxim_netlist 550 0
nexxim_osc 550 0
nexxim_tran 550 0
nexxim_tvnoise 550 0
optimetrics 550 0
pemag 550 0
pexprt 550 0
rmxprt_bcm 550 0
rmxprt_ecm 550 0
rmxprt_im 550 0
rmxprt_sym 550 0
savant_legacy_gui 550 0
si2d_solve 550 0
si3d_solve 550 0
simplorer_advanced 550 0
simplorer_control 550 0
simplorer_CProgrInterface 550 0
simplorer_gui 550 0
simplorer_LibSMPS 550 0
simplorer_model_export 550 0
simplorer_modelica 550 0
simplorer_sim 550 0
simplorer_sim_entry 550 0
simplorer_vhdlams 550 0
siwave_gui 550 0
siwave_level1 550 0
siwave_level2 550 0
siwave_level3 550 0
symphony_dt_sim 550 0
symphony_fd_sim 550 0
xlate_catia4 550 0
xlate_catia5 550 0
xlate_iges 550 0
xlate_inventor 550 0
xlate_parasolid 550 0
xlate_proe 550 0
xlate_solidworks 550 0
xlate_step 550 0
xlate_unigraphics 550 0
aa_mcad 627 0
aa_r_dy 25 0
aa_r 51 16
afsp_gui 601 0
afsp_optigrid 601 0
afsp_viewmerical 601 0
aim_mp1 601 0
aa_ds 550 0
aa_t_a 550 0
aa_r_hpc 276 12
aa_mesh 1 1
a_spaceclaim_catv5 550 0
a_spaceclaim_dirmod 550 0
aice_mesher 550 0
aice_opt 550 0
aice_pak 550 2
aice_solv 550 0
aiiges 550 0
electronics_desktop 550 0
electronics2d_gui 550 0
electronics3d_gui 550 0
electronicsckt_gui 550 0
al4encore 550 0
alinks_gui 550 0
designer_desktop 550 0
ensemble_gui 550 0
fwspice_export 550 0
hfss_desktop 550 1
hfss_gui 550 0
hfssie_gui 550 0
hfssie_solve 550 0
m2dfs_gui 1100 1
m3dfs_gui 550 1
maxwell_desktop 1100 0
nexxim_gui 550 0
q3d_desktop 550 0
rmxprt_gui 550 0
si2d_gui 1100 0
si3d_gui 550 0
simplorer_desktop 550 0
SimplorerBasic 550 0
siwave_reporter 550 0
siwave_solver 550 0
Feature Σύνολο Σε χρήση
MATLAB 120 83
SIMULINK 120 12
Communication_Toolbox 120 2
Video_and_Image_Blockset 1 0
Control_Toolbox 60 2
Curve_Fitting_Toolbox 60 0
Signal_Blocks 120 2
Neural_Network_Toolbox 30 1
Fuzzy_Toolbox 30 0
GADS_Toolbox 2 1
Image_Toolbox 66 2
Instr_Control_Toolbox 1 0
MATLAB_Builder_for_Java 5 0
Compiler 5 1
MAP_Toolbox 5 0
Optimization_Toolbox 120 4
Distrib_Computing_Toolbox 11 4
RF_Blockset 2 0
RF_Toolbox 2 0
Signal_Toolbox 120 4
Power_System_Blocks 4 0
SimHydraulics 1 0
Simscape 5 0
Simulink_Control_Design 60 0
Simulink_Design_Optim 1 0
Stateflow 1 0
Statistics_Toolbox 120 1
Symbolic_Toolbox 120 2
Identification_Toolbox 60 0
Communication_Blocks 2 0