Πληροφοριακά στοιχεία χρηστών Κέντρου Η/Υ

Οι παράκατω πίνακες εμφανίζουν πληρφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών στους καταλόγους του Κέντρου Η/Υ. Τα στοιχεία εμφανίζονται ανά κατηγορία χρηστών, και υπάρχουν συγκεντρωτικά δεδομένα αλλά και δεδομένα ανα Σχολή. Τα στοιχεία των προπτυχιακών φοιτητών έχουν ενσωματωθεί στους καταλόγους του Κέντρο Η/Υ μέσα απο το σύστημα άντλησης δεδομένων απο τα φοιτητολόγια των Γραμματείων της κάθε Σχολής.

Πιο αναλυτικά:

  • Στη στήλη, ενεργοί χρήστες, εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί του Κέντρου Η/Υ. Οι κωδικοί του προσωπικού του Ιδρυματος (μέλοι ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί κλπ.) παραμένουν ενεργοί ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση τους.
  • Ανενεργοί χρήστες, αναφέρεται στους χρήστες που ο λογαριασμός τους έχει πλέον απενεργοποιηθεί και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν πάλι (όχι όμως για κωδικούς προπτυχιακών φοιτητών).
  • Γραμματοθυρίδες στο Central, για τους ενεργούς κωδικούς του Κέντρου Η/Υ πόσοι απο αυτούς κάνουν χρήση της γραμματοθυρίδας στο Central
  • Η στήλη, mail quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνουν οι γραμματοθύριδες της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.
  • Η στήλη, storage quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνει ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος των χρηστών της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.

Χρήστες του ΚΗΥ στις 22-05-2017

Συγκεντρωτικά στοιχεία χρηστών

Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 18495 23430 5991 571 GB 1188 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2957 2868 1589 154 GB 609 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 557 246 328 42 GB 94 GB
Επισκέπτης 25 26 12 2 GB 2 GB
ΔΕΠ 999 13 739 176 GB 355 GB
ΕΔΙΠ 111 1 89 18 GB 162 GB
ΕΤΕΠ 150 2 128 13 GB 30 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 410 5 376 57 GB 80 GB
ΙΔΑΧ 705 11 577 81 GB 138 GB
ΕΔΠ 29 0 23 3 GB 5 GB
ΕΔΠ 407 10 3 6 1 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 21 1 19 2 GB 6 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 16 0 8 1 GB 2 GB
Άλλο 178 22 153 21 GB 315 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2525 3757 604 58 GB 123 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 309 310 146 14 GB 80 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 98 39 60 10 GB 14 GB
Επισκέπτης 4 13 3 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 128 1 103 56 GB 231 GB
ΕΔΙΠ 9 0 7 1 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 15 0 13 1 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 21 1 20 6 GB 4 GB
ΙΔΑΧ 58 0 50 14 GB 15 GB
ΕΔΠ 13 0 10 2 GB 2 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 13 3 11 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2448 3306 720 69 GB 147 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 313 251 166 16 GB 55 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 48 20 23 2 GB 24 GB
Επισκέπτης 6 4 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 77 0 55 16 GB 10 GB
ΕΔΙΠ 11 0 8 1 GB 2 GB
ΕΤΕΠ 15 0 12 1 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 13 0 13 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 67 2 51 5 GB 12 GB
ΕΔΠ 4 0 4 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 5 0 4 1 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 4245 5690 2274 217 GB 434 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 841 831 413 40 GB 115 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 181 49 99 10 GB 22 GB
Επισκέπτης 6 5 4 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 129 4 91 12 GB 17 GB
ΕΔΙΠ 14 0 12 7 GB 146 GB
ΕΤΕΠ 19 0 16 2 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 14 0 13 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 58 0 48 5 GB 9 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 3 0 3 0 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 19 1 17 2 GB 5 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 9 0 6 1 GB 1 GB
Άλλο 10 1 8 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2128 3078 464 44 GB 107 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 375 284 247 24 GB 102 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 8 42 5 0 GB 1 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 148 2 80 11 GB 17 GB
ΕΔΙΠ 3 0 2 0 GB 0 GB
ΕΤΕΠ 12 1 7 1 GB 1 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 14 1 11 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 45 1 29 3 GB 7 GB
ΕΔΠ 3 0 2 1 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 0 3 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1784 2575 516 49 GB 101 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 300 359 180 18 GB 61 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 41 18 28 7 GB 6 GB
Επισκέπτης 4 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 125 0 109 17 GB 21 GB
ΕΔΙΠ 18 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 20 0 19 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 62 0 47 6 GB 10 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 3 0 1 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1288 1844 356 34 GB 68 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 211 256 88 8 GB 33 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 23 10 11 2 GB 3 GB
Επισκέπτης 0 3 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 80 3 54 7 GB 11 GB
ΕΔΙΠ 18 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 10 0 9 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 5 0 5 0 GB 1 GB
ΙΔΑΧ 48 2 37 4 GB 8 GB
ΕΔΠ 5 0 3 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 17 3 15 1 GB 3 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 950 399 273 26 GB 52 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 103 88 72 7 GB 24 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 14 5 8 1 GB 2 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 62 1 41 4 GB 8 GB
ΕΔΙΠ 5 0 3 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 16 0 16 2 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 39 0 32 3 GB 7 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 1 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 4 0 2 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1182 957 313 30 GB 60 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 115 129 65 7 GB 23 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 26 10 17 2 GB 4 GB
Επισκέπτης 2 1 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 36 0 30 6 GB 6 GB
ΕΔΙΠ 2 0 1 0 GB 0 GB
ΕΤΕΠ 9 0 6 1 GB 1 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 7 1 7 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 35 0 28 4 GB 6 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 1 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 1 5 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1945 1823 471 45 GB 96 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 384 356 211 20 GB 117 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 57 15 33 3 GB 7 GB
Επισκέπτης 1 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 189 1 155 38 GB 31 GB
ΕΔΙΠ 7 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 9 1 8 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 14 0 13 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 29 0 24 8 GB 5 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 5 1 3 0 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 8 0 5 2 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 0 1 0 0 GB 0 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 6 4 1 0 GB 0 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 61 38 44 6 GB 10 GB
Επισκέπτης 2 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 25 1 21 8 GB 4 GB
ΕΔΙΠ 24 1 22 5 GB 5 GB
ΕΤΕΠ 25 0 22 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 304 2 278 43 GB 58 GB
ΙΔΑΧ 264 6 231 30 GB 59 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 7 0 2 0 GB 1 GB
Άλλο 104 14 99 13 GB 304 GB