Πληροφοριακά στοιχεία χρηστών Κέντρου Η/Υ

Οι παράκατω πίνακες εμφανίζουν πληρφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών στους καταλόγους του Κέντρου Η/Υ. Τα στοιχεία εμφανίζονται ανά κατηγορία χρηστών, και υπάρχουν συγκεντρωτικά δεδομένα αλλά και δεδομένα ανα Σχολή. Τα στοιχεία των προπτυχιακών φοιτητών έχουν ενσωματωθεί στους καταλόγους του Κέντρο Η/Υ μέσα απο το σύστημα άντλησης δεδομένων απο τα φοιτητολόγια των Γραμματείων της κάθε Σχολής.

Πιο αναλυτικά:

  • Στη στήλη, ενεργοί χρήστες, εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί του Κέντρου Η/Υ. Οι κωδικοί του προσωπικού του Ιδρυματος (μέλοι ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί κλπ.) παραμένουν ενεργοί ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση τους.
  • Ανενεργοί χρήστες, αναφέρεται στους χρήστες που ο λογαριασμός τους έχει πλέον απενεργοποιηθεί και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν πάλι (όχι όμως για κωδικούς προπτυχιακών φοιτητών).
  • Γραμματοθυρίδες στο Central, για τους ενεργούς κωδικούς του Κέντρου Η/Υ πόσοι απο αυτούς κάνουν χρήση της γραμματοθυρίδας στο Central
  • Η στήλη, mail quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνουν οι γραμματοθύριδες της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.
  • Η στήλη, storage quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνει ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος των χρηστών της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.

Χρήστες του ΚΗΥ στις 20-03-2017

Συγκεντρωτικά στοιχεία χρηστών

Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 18855 23024 6024 574 GB 1196 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 3074 2762 1702 165 GB 653 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 523 236 314 40 GB 93 GB
Επισκέπτης 28 25 14 2 GB 3 GB
ΔΕΠ 999 13 743 174 GB 357 GB
ΕΔΙΠ 111 1 89 18 GB 162 GB
ΕΤΕΠ 149 2 127 13 GB 30 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 409 5 376 56 GB 81 GB
ΙΔΑΧ 706 11 576 77 GB 138 GB
ΕΔΠ 29 0 23 3 GB 5 GB
ΕΔΠ 407 10 3 6 1 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 21 1 19 2 GB 6 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 16 0 8 1 GB 2 GB
Άλλο 179 22 154 20 GB 315 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2507 3755 603 58 GB 123 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 312 309 149 14 GB 80 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 101 33 63 10 GB 16 GB
Επισκέπτης 6 12 4 1 GB 1 GB
ΔΕΠ 128 1 103 56 GB 231 GB
ΕΔΙΠ 9 0 7 1 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 15 0 13 1 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 21 1 20 6 GB 4 GB
ΙΔΑΧ 58 0 50 13 GB 15 GB
ΕΔΠ 13 0 10 2 GB 2 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 13 3 11 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2524 3219 721 69 GB 147 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 318 241 173 16 GB 56 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 44 20 23 2 GB 24 GB
Επισκέπτης 6 4 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 77 0 56 16 GB 11 GB
ΕΔΙΠ 11 0 8 1 GB 2 GB
ΕΤΕΠ 15 0 12 1 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 13 0 13 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 67 2 51 5 GB 12 GB
ΕΔΠ 4 0 4 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 5 0 4 1 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 4303 5627 2305 220 GB 440 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 914 770 480 46 GB 144 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 160 48 85 8 GB 20 GB
Επισκέπτης 7 5 5 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 128 5 91 12 GB 17 GB
ΕΔΙΠ 14 0 12 7 GB 146 GB
ΕΤΕΠ 19 0 16 2 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 14 0 13 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 58 0 48 5 GB 9 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 3 0 3 0 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 19 1 17 2 GB 5 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 9 0 6 1 GB 1 GB
Άλλο 10 1 8 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2241 2963 465 44 GB 108 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 377 282 249 24 GB 102 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 7 42 5 0 GB 1 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 149 1 81 12 GB 17 GB
ΕΔΙΠ 3 0 2 0 GB 0 GB
ΕΤΕΠ 12 1 7 1 GB 1 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 14 1 11 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 45 1 29 3 GB 7 GB
ΕΔΠ 3 0 2 1 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 0 3 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1855 2502 516 49 GB 101 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 305 354 187 19 GB 63 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 39 18 26 7 GB 6 GB
Επισκέπτης 4 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 125 0 109 17 GB 21 GB
ΕΔΙΠ 18 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 20 0 19 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 62 0 47 6 GB 10 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 3 0 1 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1322 1810 358 34 GB 69 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 212 254 89 8 GB 33 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 21 10 12 2 GB 3 GB
Επισκέπτης 0 3 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 80 3 54 7 GB 11 GB
ΕΔΙΠ 18 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 10 0 9 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 5 0 5 0 GB 1 GB
ΙΔΑΧ 49 2 37 4 GB 8 GB
ΕΔΠ 5 0 3 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 17 3 15 1 GB 3 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 950 399 273 26 GB 52 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 104 87 73 7 GB 24 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 14 5 8 1 GB 2 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 62 1 42 4 GB 8 GB
ΕΔΙΠ 5 0 3 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 16 0 16 2 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 39 0 32 3 GB 7 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 1 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 4 0 2 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1203 936 312 30 GB 60 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 115 128 67 7 GB 24 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 27 10 18 2 GB 4 GB
Επισκέπτης 2 1 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 36 0 30 6 GB 6 GB
ΕΔΙΠ 2 0 1 0 GB 0 GB
ΕΤΕΠ 9 0 6 1 GB 1 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 7 1 7 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 35 0 28 4 GB 6 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 1 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 1 5 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1950 1812 471 45 GB 96 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 410 333 233 22 GB 126 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 51 14 29 3 GB 6 GB
Επισκέπτης 1 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 189 1 156 37 GB 31 GB
ΕΔΙΠ 7 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 9 1 8 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 14 0 13 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 29 0 24 7 GB 5 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 5 1 3 0 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 8 0 5 2 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 0 1 0 0 GB 0 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 7 4 2 0 GB 0 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 59 36 45 5 GB 11 GB
Επισκέπτης 2 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 25 1 21 8 GB 4 GB
ΕΔΙΠ 24 1 22 5 GB 5 GB
ΕΤΕΠ 24 0 21 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 303 2 278 42 GB 58 GB
ΙΔΑΧ 264 6 230 29 GB 59 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 7 0 2 0 GB 1 GB
Άλλο 105 14 100 13 GB 305 GB