Πληροφοριακά στοιχεία χρηστών Κέντρου Η/Υ

Οι παράκατω πίνακες εμφανίζουν πληρφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών στους καταλόγους του Κέντρου Η/Υ. Τα στοιχεία εμφανίζονται ανά κατηγορία χρηστών, και υπάρχουν συγκεντρωτικά δεδομένα αλλά και δεδομένα ανα Σχολή. Τα στοιχεία των προπτυχιακών φοιτητών έχουν ενσωματωθεί στους καταλόγους του Κέντρο Η/Υ μέσα απο το σύστημα άντλησης δεδομένων απο τα φοιτητολόγια των Γραμματείων της κάθε Σχολής.

Πιο αναλυτικά:

  • Στη στήλη, ενεργοί χρήστες, εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί του Κέντρου Η/Υ. Οι κωδικοί του προσωπικού του Ιδρυματος (μέλοι ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί κλπ.) παραμένουν ενεργοί ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση τους.
  • Ανενεργοί χρήστες, αναφέρεται στους χρήστες που ο λογαριασμός τους έχει πλέον απενεργοποιηθεί και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν πάλι (όχι όμως για κωδικούς προπτυχιακών φοιτητών).
  • Γραμματοθυρίδες στο Central, για τους ενεργούς κωδικούς του Κέντρου Η/Υ πόσοι απο αυτούς κάνουν χρήση της γραμματοθυρίδας στο Central
  • Η στήλη, mail quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνουν οι γραμματοθύριδες της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.
  • Η στήλη, storage quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνει ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος των χρηστών της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.

Χρήστες του ΚΗΥ στις 24-04-2017

Συγκεντρωτικά στοιχεία χρηστών

Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 18809 23113 6018 574 GB 1194 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2965 2861 1605 156 GB 613 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 549 238 328 42 GB 95 GB
Επισκέπτης 26 25 12 2 GB 2 GB
ΔΕΠ 998 14 740 175 GB 356 GB
ΕΔΙΠ 111 1 89 18 GB 162 GB
ΕΤΕΠ 150 2 127 13 GB 29 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 410 5 376 56 GB 81 GB
ΙΔΑΧ 706 11 577 79 GB 138 GB
ΕΔΠ 29 0 23 3 GB 5 GB
ΕΔΠ 407 10 3 6 1 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 21 1 19 2 GB 6 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 16 0 8 1 GB 2 GB
Άλλο 178 22 153 21 GB 315 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2525 3756 604 58 GB 123 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 312 309 149 14 GB 80 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 101 34 63 10 GB 15 GB
Επισκέπτης 5 12 3 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 128 1 103 56 GB 231 GB
ΕΔΙΠ 9 0 7 1 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 15 0 12 1 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 21 1 20 6 GB 4 GB
ΙΔΑΧ 58 0 50 13 GB 15 GB
ΕΔΠ 13 0 10 2 GB 2 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 13 3 11 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2533 3221 721 69 GB 148 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 310 250 166 16 GB 55 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 46 20 23 2 GB 24 GB
Επισκέπτης 6 4 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 77 0 56 16 GB 11 GB
ΕΔΙΠ 11 0 8 1 GB 2 GB
ΕΤΕΠ 15 0 12 1 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 13 0 13 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 67 2 51 5 GB 12 GB
ΕΔΠ 4 0 4 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 5 0 4 1 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 4299 5635 2297 219 GB 438 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 839 836 412 40 GB 115 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 179 47 98 10 GB 22 GB
Επισκέπτης 6 5 4 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 128 5 91 12 GB 17 GB
ΕΔΙΠ 14 0 12 7 GB 146 GB
ΕΤΕΠ 19 0 16 2 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 14 0 13 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 58 0 48 5 GB 9 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 3 0 3 0 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 19 1 17 2 GB 5 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 9 0 6 1 GB 1 GB
Άλλο 10 1 8 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2171 3035 464 44 GB 107 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 377 282 249 24 GB 102 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 8 42 5 0 GB 1 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 148 2 80 11 GB 17 GB
ΕΔΙΠ 3 0 2 0 GB 0 GB
ΕΤΕΠ 12 1 7 1 GB 1 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 14 1 11 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 45 1 29 3 GB 7 GB
ΕΔΠ 3 0 2 1 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 0 3 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1857 2501 517 49 GB 101 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 302 357 184 19 GB 62 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 40 18 27 7 GB 6 GB
Επισκέπτης 4 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 125 0 109 17 GB 21 GB
ΕΔΙΠ 18 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 20 0 19 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 62 0 47 6 GB 10 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 3 0 1 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1321 1811 357 34 GB 69 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 212 255 90 9 GB 33 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 21 10 12 2 GB 3 GB
Επισκέπτης 0 3 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 80 3 54 7 GB 11 GB
ΕΔΙΠ 18 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 10 0 9 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 5 0 5 0 GB 1 GB
ΙΔΑΧ 49 2 37 4 GB 8 GB
ΕΔΠ 5 0 3 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 17 3 15 1 GB 3 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 950 399 273 26 GB 52 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 103 88 72 7 GB 24 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 14 5 8 1 GB 2 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 62 1 41 4 GB 8 GB
ΕΔΙΠ 5 0 3 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 16 0 16 2 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 39 0 32 3 GB 7 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 1 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 4 0 2 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1203 936 313 30 GB 60 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 115 128 67 7 GB 24 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 27 10 18 2 GB 4 GB
Επισκέπτης 2 1 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 36 0 30 6 GB 6 GB
ΕΔΙΠ 2 0 1 0 GB 0 GB
ΕΤΕΠ 9 0 6 1 GB 1 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 7 1 7 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 35 0 28 4 GB 6 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 1 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 1 5 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1950 1818 472 45 GB 97 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 389 352 215 21 GB 118 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 54 14 30 3 GB 6 GB
Επισκέπτης 1 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 189 1 155 38 GB 31 GB
ΕΔΙΠ 7 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 9 1 8 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 14 0 13 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 29 0 24 7 GB 5 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 5 1 3 0 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 8 0 5 2 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 0 1 0 0 GB 0 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 6 4 1 0 GB 0 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 59 38 44 5 GB 10 GB
Επισκέπτης 2 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 25 1 21 8 GB 4 GB
ΕΔΙΠ 24 1 22 5 GB 5 GB
ΕΤΕΠ 25 0 22 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 304 2 278 42 GB 58 GB
ΙΔΑΧ 264 6 231 30 GB 59 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 7 0 2 0 GB 1 GB
Άλλο 104 14 99 13 GB 304 GB