Πληροφοριακά στοιχεία χρηστών Κέντρου Η/Υ

Οι παράκατω πίνακες εμφανίζουν πληρφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών στους καταλόγους του Κέντρου Η/Υ. Τα στοιχεία εμφανίζονται ανά κατηγορία χρηστών, και υπάρχουν συγκεντρωτικά δεδομένα αλλά και δεδομένα ανα Σχολή. Τα στοιχεία των προπτυχιακών φοιτητών έχουν ενσωματωθεί στους καταλόγους του Κέντρο Η/Υ μέσα απο το σύστημα άντλησης δεδομένων απο τα φοιτητολόγια των Γραμματείων της κάθε Σχολής.

Πιο αναλυτικά:

  • Στη στήλη, ενεργοί χρήστες, εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί του Κέντρου Η/Υ. Οι κωδικοί του προσωπικού του Ιδρυματος (μέλοι ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί κλπ.) παραμένουν ενεργοί ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση τους.
  • Ανενεργοί χρήστες, αναφέρεται στους χρήστες που ο λογαριασμός τους έχει πλέον απενεργοποιηθεί και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν πάλι (όχι όμως για κωδικούς προπτυχιακών φοιτητών).
  • Γραμματοθυρίδες στο Central, για τους ενεργούς κωδικούς του Κέντρου Η/Υ πόσοι απο αυτούς κάνουν χρήση της γραμματοθυρίδας στο Central
  • Η στήλη, mail quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνουν οι γραμματοθύριδες της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.
  • Η στήλη, storage quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνει ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος των χρηστών της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.

Χρήστες του ΚΗΥ στις 19-06-2017

Συγκεντρωτικά στοιχεία χρηστών

Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 18308 23619 5969 569 GB 1184 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2958 2879 1579 153 GB 607 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 560 252 328 41 GB 91 GB
Επισκέπτης 21 30 12 2 GB 2 GB
ΔΕΠ 1000 13 738 176 GB 355 GB
ΕΔΙΠ 111 1 89 18 GB 162 GB
ΕΤΕΠ 150 2 128 13 GB 30 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 410 5 376 57 GB 80 GB
ΙΔΑΧ 705 11 577 81 GB 138 GB
ΕΔΠ 29 0 23 3 GB 5 GB
ΕΔΠ 407 10 3 6 1 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 21 1 19 2 GB 6 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 16 0 8 1 GB 2 GB
Άλλο 176 24 150 20 GB 314 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2435 3847 604 58 GB 123 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 308 309 147 14 GB 80 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 99 41 58 10 GB 13 GB
Επισκέπτης 4 13 3 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 128 1 103 56 GB 231 GB
ΕΔΙΠ 9 0 7 1 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 15 0 13 1 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 21 1 20 6 GB 4 GB
ΙΔΑΧ 58 0 50 14 GB 15 GB
ΕΔΠ 13 0 10 2 GB 2 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 13 3 10 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2448 3306 720 69 GB 147 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 313 252 165 16 GB 55 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 48 19 23 2 GB 24 GB
Επισκέπτης 2 8 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 77 0 55 16 GB 10 GB
ΕΔΙΠ 11 0 8 1 GB 2 GB
ΕΤΕΠ 15 0 12 1 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 13 0 13 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 67 2 51 5 GB 12 GB
ΕΔΠ 4 0 4 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 5 0 4 1 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 4195 5742 2255 215 GB 430 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 833 838 408 39 GB 114 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 182 49 101 10 GB 22 GB
Επισκέπτης 6 5 4 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 129 4 91 12 GB 17 GB
ΕΔΙΠ 14 0 12 7 GB 146 GB
ΕΤΕΠ 19 0 16 2 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 14 0 13 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 58 0 48 5 GB 9 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 3 0 3 0 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 19 1 17 2 GB 5 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 9 0 6 1 GB 1 GB
Άλλο 10 1 8 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2128 3078 466 44 GB 107 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 377 283 248 24 GB 102 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 7 43 4 0 GB 1 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 148 2 79 11 GB 16 GB
ΕΔΙΠ 3 0 2 0 GB 0 GB
ΕΤΕΠ 12 1 7 1 GB 1 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 14 1 11 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 45 1 29 3 GB 7 GB
ΕΔΠ 3 0 2 1 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 0 3 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1784 2575 515 49 GB 101 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 305 359 180 18 GB 61 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 40 20 28 6 GB 6 GB
Επισκέπτης 4 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 125 0 109 17 GB 21 GB
ΕΔΙΠ 18 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 20 0 19 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 62 0 47 6 GB 10 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 3 0 1 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1288 1844 356 34 GB 68 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 209 256 88 8 GB 33 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 23 10 11 2 GB 3 GB
Επισκέπτης 0 3 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 80 3 54 7 GB 11 GB
ΕΔΙΠ 18 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 10 0 9 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 5 0 5 0 GB 1 GB
ΙΔΑΧ 48 2 37 4 GB 8 GB
ΕΔΠ 5 0 3 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 17 3 15 1 GB 3 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 925 424 273 26 GB 52 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 111 89 71 7 GB 24 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 15 5 9 1 GB 3 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 62 1 41 4 GB 8 GB
ΕΔΙΠ 5 0 3 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 16 0 16 2 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 39 0 32 3 GB 7 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 1 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 4 0 2 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1180 959 313 30 GB 60 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 114 131 64 7 GB 23 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 25 12 15 1 GB 3 GB
Επισκέπτης 2 1 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 36 0 30 6 GB 6 GB
ΕΔΙΠ 2 0 1 0 GB 0 GB
ΕΤΕΠ 9 0 6 1 GB 1 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 7 1 7 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 35 0 28 4 GB 6 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 1 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 1 5 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1925 1843 467 45 GB 96 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 382 358 207 20 GB 116 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 58 15 34 3 GB 7 GB
Επισκέπτης 1 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 190 1 155 38 GB 31 GB
ΕΔΙΠ 7 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 9 1 8 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 14 0 13 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 29 0 24 8 GB 5 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 5 1 3 0 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 8 0 5 2 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 0 1 0 0 GB 0 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 6 4 1 0 GB 0 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 63 38 45 6 GB 10 GB
Επισκέπτης 2 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 25 1 21 8 GB 4 GB
ΕΔΙΠ 24 1 22 5 GB 5 GB
ΕΤΕΠ 25 0 22 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 304 2 278 43 GB 58 GB
ΙΔΑΧ 264 6 231 30 GB 59 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 7 0 2 0 GB 1 GB
Άλλο 102 16 97 13 GB 304 GB