Αναλυτικό ιστορικό του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι σήμερα

υπό κατασκευή

Η δημιουργία των διατμηματικών εργαστηρίων προσωπικών υπολογιστών

Η περίοδος των Silicon Graphics

Yποστήριξη του εργαστηριακού και γραφειακού εξοπλισμού του Κέντρου Ξένων Γλωσσών:

2004
Εγκατάσταση και διασύνδεση συστημάτων εργαστηριακού και γραφειακού εξοπλισμού. Εκπαίδευση προσωπικού Κέντρου Ξένων Γλωσσών στη χρήση των Microsoft Windows και Office. Μετατροπή εκπαιδευτικών video-κασετών σε DVD.
2003
Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και άμεσες διορθωτικές επεμβάσεις. Προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια Υλικού και Λογισμικού. Διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμού.
2002
Ανάθεση εκ μέρους της Πρυτανείας στο ΚΗΥ της γενικότερης υποστήριξης του εργαστηριακού και γραφειακού εξοπλισμού του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

Αναβάθμιση Εργαστηρίων Προσωπικών Υπολογιστών και λογισμικών:

2003
Μετά την έγκριση του του ΤΔΕ και την ένταξη του έργου, το ΚΗΥ είχε την συνολική ευθύνη και τον συντονισμό: Προετοιμασίας των τευχών διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών για τους διαγωνισμούς. Διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών. Διαμόρφωσης των συμβάσεων που υπογράφτηκαν. Παραδόσεων-παραλαβών και των σχετικών πρωτοκόλλων. Όλης της σχετικής υπηρεσιακής αλληλογραφίας.
2002
Ανάληψη εκ μέρους του ΚΗΥ της ευθύνης υποβολής πρότασης (ΤΔΕ) προς την ΚτΠλ για τρία υποέργα α) αναβάθμιση των θέσεων εργασίας των ΕΠΥ, β) αύξηση αριθμού θέσεων εργασίας και γ) προμήθεια νέων (ή επαύξηση αδειών χρήσης) Λογισμικών πακέτων.

Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού

2002
Έναρξη δημιουργίας ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για επιλεγμένα Λογισμικά του ΚΗΥ, με τη χρήση καταξιωμένων authoring tools. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν έμπειρα μέλη ΔΕΠ, Μεταπτυχιακοί σπουδαστές και επιλεγμένοι προπτυχιακοί φοιτητές.

Ανάπτυξη ενοποιημένου συστήματος κωδικών χρήσης:

2001
Ανάπτυξη ενοποιημένου συστήματος κωδικών χρήσης (δημιουργίας, αναβάθμισης, διαγραφής) και δυνατοτήτων για όλα τα συστήματα του ΚΗΥ (Unix και windows), σε συνέργεια με την εφαρμογή των Γραμματειών, σε πλατφόρμα ΙΒΜ-Lotus Domino server-client.

Εφαρμογή πληροφόρησης φοιτητών:

2000
Ανάθεση εκ μέρους της Πρυτανείας στο ΚΗΥ της εφαρμογής πληροφόρησης των φοιτητών για σταθερά στοιχεία, εγγραφές και βαθμολογία μαθημάτων, από το Φοιτητολόγιο που τηρείται σε κάθε Γραμματεία.
  • Μελέτη και υλοποίηση (σε επίπεδο Υλικού και Λογισμικού) ασφαλούς και κωδικοποιημένου συστήματος διεπικοινωνίας Κέντρου Η/Υ και Γραμματειών για την άντληση, διαμόρφωση και προβολή των πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας του ΚΗΥ.
  • Σχεδίαση και εφαρμογή συστήματος καθημερινής παρακολούθησης της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής (σύνδεση Γραμματείας, αποστολή στοιχείων-εκκρεμότητες, consistency πληροφοριών κ.λπ.).
  • Εκπαίδευση και υποστήριξη προσωπικού Γραμματειών.

Η περίοδος του Cyber της Control Data

Από το 1979 μέχρι και το 1993 το ΚΗΥ εξυπηρέτησε συνεχώς και με επάρκεια το σύνολο των Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Διοικητικών αναγκών του Ιδρύματος (παρ΄ όλο το περιορισμένο προσωπικό και την οικονομική στενότητα), πιο συγκεκριμένα και επιγραμματικά :

  • Όσα αναφέρονται και όπως ακριβώς περιγράφονται στην εισηγητική έκθεση (έντυπο 1)
  • Ανάπτυξη και διεύρυνση κεντρικής εφαρμογής Φοιτητολογίου για (remote) χρήση από τις Γραμματείες των Σχολών, πλήρης παρακολούθηση και λειτουργική υποστήριξη, καθώς και τακτή εκπαίδευση του προσωπικού των Γραμματειών.
  • Ανάπτυξη εφαρμογής ατομικών κωδικών χρήσης των Η/Υ (δημιουργίας, αναβάθμισης, διαγραφής) σε συνέργεια με την εφαρμογή του Φοιτητολογίου.
  • Ανάπτυξη δια ιδίαν χρήση συστημάτων (Accounting και Charging, File archiving και restoration, Magn. tape management), τα οποία στη συνέχεια παραχωρήθηκαν προς χρήση σε άλλα ΑΕΙ (ΕΚΠΑ, Παν. Ιωαννίνων, κ.λπ.) και φορείς του Δημοσίου (ΕΜΥ, ΕΚΚΕ, κ.λπ.), που διέθεταν παρόμοια συστήματα Control Data.
  • Λειτουργική υποστήριξη των εφαρμογών Λογιστηρίου και Επιμελητείας του Ιδρύματος.
  • Πραγματοποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικών Σεμιναρίων και Παρουσιάσεων για αξιοποίηση των παρεχόμενων δυνατοτήτων (Υλικού, Λογισμικού εφαρμογών, Βιβλιοθηκών, κ.λπ.).
  • Υποστήριξη σε επίπεδο Υλικού και Λογισμικού όλων των συνδέσεων (200 ασύγχρονων, 15 σύγχρονων-dedicated και 5 Dial-up) στα συστήματα.

Αναλυτικά η περίοδος 1977-1992:

1992
Αυτονόμηση της εξυπηρέτησης των Διοικητικών Εφαρμογών του Ιδρύματος.
1991
Αποχώρηση των μελών του ΚΗΥ από το ΕΑΠ.
1989
Συμμετοχή μελών του ΚΗΥ στο ΕΑΠ «Η Πληροφορική στην Οργάνωση και Διοίκηση του ΕΜΠ»
1987
Επαναπροκήρυξη θέσεων και κάλυψη τριών (3) θέσεων Προγραμματιστών και μιας (1) θέσης Υπεύθυνου Χειρισμού.
1981
Προκήρυξη των νέων θέσεων και κάλυψη δύο (2) θέσεων Αναλυτών.
1981
Προκήρυξη των 50 θέσεων, οι οποίες καταλήφθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος από προσωπικό που παρείχε ήδη υπηρεσίες στο ΕΜΠ με ΔΠΥ (η γνωστή στους παλαιούς περίπτωση των 49 υπαλλήλων). Από τις θέσεις αυτές το ΚΗΥ κάλυψε κάποιες χειριστικές ανάγκες, οι υπόλοιποι δε προσληφθέντες παρέμειναν στις Σχολές όπου και ανήκαν από πριν.
1980
Σύσταση νέων θέσεων για το Μηχανογραφικό Κέντρο ΕΜΠ.
1980
Νομοθετική σύσταση Μηχανογραφικού Κέντρου ΕΜΠ και 50 θέσεων (αυθαίρετων ειδικοτήτων).
1979
Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το τέλος 2ου εξαμήνου του 1979 μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και περιόδων δοκιμαστικής λειτουργίας των συστημάτων (ενός κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στο κτίριο Γενικών Εδρών και τεσσάρων δορυφορικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 στην Πατησίων και 2 στου Ζωγράφου).
1978
Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης των Κ. Σπυρόπουλου και Ν. Καραμολέγκου, για τη «Διοικητική διάρθρωση και επάνδρωση του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΜΠ»
1978
Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρία Control Data και υπογραφή της σύμβασης προμήθειας και παροχής υπηρεσιών 45/1978.
1977
Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.