Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο το Σεπτέμβριο του 1999

Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτενχείου είναι υπό κατασκευή. Μέχρι την ολοκλήρωσή του και την επικύρωσή του από τη Σύγκλητο ισχύει ο τρέχοντας Κανονισμός Λειτουργίας όπως αυτός έχει εγκριθεί από τη Σύγκλήτο το Σεπτέμβιο του 1999.

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω link για να διαβάσετε το τρέχοντα κανονισμό λειτουργίας: