Εξοπλισμός του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του ΚΗΥ, παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και σχεδιάζει τις υποδομές του. Επιπροσθέτως, εγκαθιστά, διαχειρίζεται και συντηρεί τον απαραίτητο για τη λειτουργία του υλικό εξοπλισμό (υπολογιστικά συστήματα, δικτυακούς εξοπλισμούς, κεντρικούς αποθηκευτικούς χώρους υψηλής διαθεσιμότητας, κτλ). Επίσης, εγκαθιστά διαχειρίζεται και συντηρεί τα απαραίτητα για τη λειτουργία του λογισμικά (λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές, κτλ). Τα συστήματα και οι υπηρεσίες του ΚΗΥ, υποστηρίζονται από μηχανισμούς αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (UPS) και Ηλεκτροπαραγωγούς ζεύγους (Η/z) εξυπηρετώντας την Πολυτεχνειακή κοινότητα καθημερινά και σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Σήμερα το ΚΗΥ διαθέτει τον παρακάτω τεχνολογικό εξοπλισμό ικανό να καλύψει τις ερευνητικές ανάγκες όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα και όπως προβλέπεται να εξελιχθούν σε Εφαρμογές μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων για Μηχανικούς (Fluent Structural, Fluent Control με μεγάλο βαθμό παραλληλίας και με προγραμματισμό σε υψηλό και χαμηλό επίπεδο).

4 Sun Blade 6000 Modular system chassis με 10 blade slots ελέυθερα.
Εικοσιένα (21) Sun Blade X6440 server modules με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  • 96 GB RAM
  • 4 Six Core Opteron
Οκτώ (8) Sun Blade X6240 server modules με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  • 32 GB RAM
  • 2 Four Core Opteron
...
61 σταθμοί εργασίας Dell Optiplex GX620
31 σταθμοί εργασίας Dell Optiplex 755

Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους υψηλής διαθεσιμότητας τύπου Netwok Attached Storage (NAS), Storage Area Network (SAN) και Internet Small Computer System Interface (ISCSI).

...
...
...