Elearning

Το Κέντρο Η/Υ του Ε.Μ.Π. έχει αναπτύξει σε συνεργασία με εκπαιδευτικό προσωπικό και συντηρεί ολοκληρωμένα διαδραστικά ηλεκτρονικά μαθήματα που εστιάζουν στην αυτόνομη μάθηση αλλά και στην αξιολόγηση των φοιτητών του Ε.Μ.Π. Επίσης, ανέπτυξε και παρέχει διαδικτυακά (ή και σε cd) ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό εκμάθησης εξειδικευμένων λογισμικών που αναφέρονται κυρίως σε εφαρμογές Μηχανικών. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα και το εκπαιδευτικό υλικό φιλοξενούνται στους δύο διαδικτυακούς τόπους Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Η/Υ http://elearn.central.ntua.gr/ και http://elearning.central.ntua.gr/.

Μαθήματα ξενόγλωσης τεχνικής ορολογίας

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Η/Υ σε συνεργασία με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ιδρύματος ανέπτυξε ένα μάθημα τηλεκπαίδευσης για το μάθημα «Αγγλική Τεχνική Ορολογία» του 4ου εξαμήνου που διδάσκεται στο σύνολο των φοιτητών του Ε.Μ.Π. (2000 φοιτητές ανά εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο). Το ηλεκτρονικό αυτό μάθημα εφαρμόζεται από το 2005 έως σήμερα (το 2004 εφαρμόστηκε πιλοτικά) για το σύνολο των φοιτητών, δρα συμπληρωματικά του παραδοσιακού αντίστοιχου μαθήματος, αντικατέστησε την γραπτή εργασία που παρέδιδαν οι φοιτητές κατά τα προηγούμενα έτη και συμβάλει κατά ένα ποσοστό στο συνολικό βαθμό του αντίστοιχου μαθήματος.

Από το 2008 το ηλεκτρονικό μάθημα της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας έχει εμπλουτιστεί και παράλληλα αναπτύχθηκαν και συντηρούνται δύο νέα εξειδικευμένα ηλεκτρονικά μαθήματα της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας τα οποία αποτελούν εμβάθυνση της ύλης και αναφέρονται σε συγκεκριμένες σχολές. Επίσης, έχει αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό μάθημα για την Ιταλική Τεχνική Ορολογία που αναφέρεται στο σύνολο των φοιτητών. Τα νέα μαθήματα εστιάζουν αποκλειστικά στην αυτόνομη μάθηση. Όλα τα μαθήματα είναι πλούσια σε διαδραστικότητα και πολυμέσα, προσφέρουν αυτόματη βαθμολόγηση των φοιτητών και περιέχουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Το 2011 τα τρία ηλεκτρονικά μαθήματα της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας διαμορφώθηκαν εκ νέου με νέα εργαλεία και φιλοξενούνται πλέον στο νέο αναβαθμισμένο διαδικτυακό τόπο τηλεκπαίδευσης του ΚΗΥ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει γίνει μια σειρά δημοσιεύσεων (αναλυτικά στον πίνακα Δημοσιεύσεις) με θέμα τις εργασίες του ΚΗΥ στο γνωστικό πεδίο της Τηλεκπαίδευσης σε διεθνή συνέδρια και σε ένα ελληνικό περιοδικό (με κριτές). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα δύο στατιστικών μελετών που διεξήγαγε το Κέντρο Η/Υ με θέμα το βασικό μάθημα τηλεκπαίδευσης της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας. Η πρώτη στατιστική μελέτη έγινε μετά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του μαθήματος τηλεκπαίδευσης και τα αποτελέσματα της ήταν ενθαρρυντικά. Η συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα τηλεκπαίδευσης (2005) ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές (Εικόνα 1). Οι φοιτητές είχαν θετική άποψη για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μαθήματος, το λογισμό που χρησιμοποιήθηκε και τις αποκτηθείσες γνώσεις που αποκόμισαν από το ηλεκτρονικό μάθημα (Εικόνα 2). Επιπλέον, το ηλεκτρονικό μάθημα φάνηκε να έχει θετική εκπαιδευτική επίδραση στους φοιτητές λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις τους στις γραπτές εξετάσεις. Μία δεύτερη στατιστική μελέτη διεξάχθηκε μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής του μαθήματος Τηλεκπαίδευσης με σκοπό να εξακριβώσει αν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πρώτη χρονιά έχουν διαχρονικό χαρακτήρα. Πράγματι συγκεντρωτικά προέκυψαν τα ίδια ενθαρρυντικά αποτελέσματα με αυτά της πρώτης χρονιάς (Εικόνες 3, 4).

Εξειδικευμένα πακέτα για μηχανικούς

Επίσης, στον πρώτο διαδικτυακό τόπο τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Η/Υ βρίσκεται διαθέσιμο ελεύθερο προς χρήση από όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας ηλεκτρονικό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για εξειδικευμένα πακέτα που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί. Συγκεκριμένα έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Η/Υ σε συνεργασία με ειδικούς ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για τα λογισμικά πακέτα MSC Patran, Mathematica, Mathcad – Mathematica και Abaqus. Το ηλεκτρονικό αυτό υλικό σκοπό έχει να προϊδεάσει αυτούς που πρόκειται να ασχοληθούν με τα συγκεκριμένα πακέτα δίνοντας τους κάποιες βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν για τη χρήση τους. Τα περισσότερα από αυτά προσφέρουν οδηγίες που εμπλουτίζεται με την μορφή ασκήσεων και παραδειγμάτων ενώ ένα από αυτά (το υλικό για το MSC Patran) προσομοιώνει τη λειτουργία του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου και επιτρέπει την αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το εκπαιδευτικό υλικό χωρίς την απαραίτητη πρόσβαση του εκπαιδευόμενου στα συστήματα του Κέντρου Η/Υ όπου είναι εγκατεστημένο το λογισμικό αυτό.

Άλλα μαθήματα και δραστηριότητες

Στο δεύτερο διαδικτυακό τόπο τηλεκπαίδευσης του ΚΗΥ φιλοξενούνται επιπλέον ηλεκτρονικά μαθήματα για τη σχολή ΣΕΜΦΕ, για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Προστασία Μνημείων» της σχολής Αρχιτεκτόνων και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών» της σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Οι εξετάσεις του εξαμήνου για το τελευταίο αυτό μάθημα γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του ΚΗΥ.

Το τρέχον διάστημα αναπτύσσεται ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για το στατιστικό πακέτο ανοιχτού κώδικα R το οποίο διατίθεται δωρεάν και μπορεί να αντικαταστήσει το IBM SPSS.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Διαδραστικό υλικό για την εκμάθηση του MSC Patran

Δημοσιεύσεις

  1. «Development and implementation of LSP e-learning courses at the NTUA» των Κολέθρα Ελένη, Πετριανίδη Λαμπρινή, Ραπατσιουόλο Μαρία Άντζελα, Μοσχά Άννα, στο 2nd ESP/EAP Conference: “ESP/ EAP Innovations in Tertiary Settings: Proposals and Implementations” στο Kavala Institute of Technology, στην Καβάλα, Ελλάδας, 21-23/5/2010.
  2. «A Longitudinal Evaluation Approach of an E-Course at a Technical University» των Μοσχά Άννα, Λιναρδή Απόστολου, Σπυρόπουλου Κυριάκου, Τουρατζίδη Λουδοβίκου, στο συνέδριο “ED-MEDIA 2009--World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications” της AACE-Association for the Advancement of Computing in Education στη Χονολουλού Χαβάης, Η.Π.Α., 22-26/7/2009. ISBN: 1-880094-73-8 σ.3321-3330.
  3. «Integration of ICT in LSP learning at the NTUA» των Κολέθρα Ελένη, Πετριανίδη Λαμπρινή, Ραπατσιουόλο Μαρία Άντζελα, Μοσχά Άννα, στο συνέδριο “ANTWERP CALL 2008 - XIIIth International CALL Research Conference” στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσα στο Βέλγιο, 30/8/2008-2/09/2008, (Selected plenary) ISBN: 978-90-5728-100-6 σ.26-28. link
  4. «Yβριδικά πανεπιστήμια και τηλεκπαίδευση. Η περίπτωση του Ε.Μ.Π.» των Λιναρδή Απόστολου, Μοσχά Άννα, Σπυρόπουλου Κυριάκου, Τουρατζίδη Λουδοβίκου στο ελληνικό περιοδικό (με κριτές) “Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών”, Τεύχος 122 Α΄ , 2007. ISSN: 0013-9696 σ.137-151.
  5. «LSP e-learning course development at the NTUA» των Κολέθρα Ελένη, Πετριανίδη Λαμπρινή, Ραπατσιουόλο Μαρία Άντζελα, Μοσχά Άννα, στο συνέδριο “6th International AELFE Conference on Teaching & Learning LSP: Blurring Boundaries” στο ISCAL-Lisbon School of Accountancy and Administration, Λισσαβόνα, Πορτογαλία, 13-15/09/2007. ISBN: 978-972-98646-1-2 σ.428-435.
  6. «Embedding an e-Learning ESP Course to University Curriculum: Results and Experience» των Μοσχά Άννα, Λιναρδή Απόστολου, Σπυρόπουλου Κυριάκου, Τουρατζίδη Λουδοβίκου, στο συνέδριο “2nd International Conference on e-Learning, ICEL-2007” στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, NY, Η.Π.Α. 28-29/06/2007. ISBN: 978-1-905305-46-9 Book, σ.323-331. (http://academic-conferences.org/icel/icel2008/2-proceedings-icel07.htm).
  7. «Experience gained from the implementation of an e-learning ESP course» των Πετριανίδη Λίνα, Κολέθρα Ελένη, Μοσχά Άννα, Χάρη Γιώτα, Λιναρδή Απόστολου, Τουρατζίδη Λουδοβίκου, Σπυρόπουλου Κυριάκου στο 14th International Conference EuroCall 2006 “Integrating CALL into Study Programmes” στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας στην Ισπανία, 4-7/09/2006. (Show and Tell, Πρακτικά σ. 210). (http://www.ugr.es/~eurocall/programme.html).
  8. «Εφαρμογή μαθήματος τηλεκπαίδευσης στο Ε.Μ.Π.» των Κολέθρα Ελένη, Μοσχά Άννα, Πετριανίδη Λίνα, Χάρη Γιώτα στο “5th International Conference on the Teaching of Foreign Language for Specific and Academic Purposes” στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη Ελλάδας, 1-2/10/2005.
  9. «Implementation of an ESP e-course to enhance blended learning with minimum dependence on IT experts» των Κολέθρα Ελένη, Πετριανίδη Λίνα, Χάρη Γιώτα, Μοσχά Άννα, Τουρατζίδη Λουδοβίκου, Σπυρόπουλου Κυριάκου στο 13th International Conference EuroCall 2005 “CALL, WELL and TELL: Fostering Autonomy” στο Jagiellonian Πανεπιστήμιο στην Κρακοβία Πολωνίας, 24-27/08/2005.(Show and Tell, Πρακτικά σ.142)
  10. Design, development and implementation of an interactive educational environment for teaching MSC.Patran» των Μοσχά Άννα, Καραμπάτση Μάρκου, Σέρβη Δημήτρη, Φραγκουδάκη Χριστόδουλου, Τουρατζίδη Λουδοβίκου, Σπυρόπουλου Κυριάκου στο συνέδριο “3rd International Conference on Technology in Teaching and Learning in Higher Education” στη Χαϊδεμβέργη Γερμανίας, 14-16/07/2003. Πρακτικά σ.211-215. (http://www2.nl.edu/conferences/program2003.pdf).