Τρέχουσα χρήση λογισμικών

Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζεται η τρέχουσα χρήση των εμπορικών λογισμικών που αδειοδοτούνται από το κεντρικό εξυπηρετητή αδειών licenses.central.ntua.gr του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Ενημερωθείτε για τη νέα δυνατότητα που σας προσφέρει το νέο Campus Wide License του ΕΜΠ για τα προϊόντα της Mathworks. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το Matlab με προσωπική άδεια χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το VPN για να συνδεθείτε στο license server. Δείτε εδώ.

Τελευταία ενημέρωση στις:

Feature Σύνολο Σε χρήση
Feature Σύνολο Σε χρήση
Feature Σύνολο Σε χρήση