Τρέχουσα χρήση λογισμικών

Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζεται η τρέχουσα χρήση των εμπορικών λογισμικών που αδειοδοτούνται από το κεντρικό εξυπηρετητή αδειών licenses.central.ntua.gr του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Τελευταία ενημέρωση στις:

Feature Σύνολο Σε χρήση
Feature Σύνολο Σε χρήση
Feature Σύνολο Σε χρήση