Εξειδικευμένα λογισμικά για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο wiki.central.ntua.gr

Το ΚΗΥ διαχειρίζεται κεντρικά την προμήθεια και τη διασπορά εξειδικευμένων εμπορικών λογισμικών για μηχανικούς. Διαχειρίζεται και συντηρεί τους κεντρικούς εξυπηρετητές παροχής δικτυακών αδειών χρήσης (network license servers) για κάθε εγκατάσταση Η/Υ εντός του δικτύου του ΕΜΠ. Επιτυγχάνει οικονομία κλίμακας στις προμήθειες του ΕΜΠ, παρέχοντας τη δυνατότητα σύγχρονης εκτέλεσης των λογισμικών, κατά τη χρονική διάρκεια της ανάγκης χρήσης τους, χωρίς να χρειάζεται η μεμονωμένη προμήθειά τους από τους αποκεντρωμένους χρήστες.

Περιορισμός χρήσης

Η πρόσβαση στους κεντρικούς εξυπηρετητές αδειών προσφέρεται αποκλειστικά καιμόνο για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του ΕΜΠ δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα κεντρικά αδειοδοτημένα λογισμικά για να παράξουν οποιοδήποτε προϊόν εμπορικής εκμετάλλευσης.

Network License

Η αδειοδότηση τύπου network license διαθέτει τις άδειες των εμπορικών λογισμικών στο τοπικό δίκτυο του ΕΜΠ με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το πάνω όριο χρήσης που προβλέπει η σύμβαση του Ιδρύματος με την κάθε εταιρεία λογισμικού. Με άλλα λόγια τα εμπορικά λογισμικά είναι διαθέσιμα προς χρήση αν δεν χρησιμοποιούνται ήδη εξολοκλήρου όλες οι διαθέσιμες άδειες. Στην περίπτωση που όλες οι άδειες χρησιμοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι χρήστες πρέπει να περιμένουν μέχρι να ελευθερωθούν κάποιες άδειες.

H εγκατάσταση και χρήση των εμπορικών λογισμικών που αδειοδοτούνται από τους κεντρικούς εξυπηρετητές αδειών του ΚΗΥ επιτρέπεται ΜΟΝΟ μέσα στο δίκτυο του ΕΜΠ. Σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας VPN του Κέντρου Δικτύων, η χρήση επιτρέπεται μόνο μετά το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, δηλαδή καθημερινές από τις 20:00-08:00 και Σαββατοκύριακα.

Download των λογισμικών

Τα λογισμικά abaqus, ansys, aspen, catia, comsol, solidworks είναι διαθέσιμα μετά από έλεγχο πρόσβασης στον ftp server του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ftp.central.ntua.gr. Μετά τον επιτυχή έλεγχο πρόσβασης επιλέγετε την έκδοση που σας ενδιαφέρει και μεταφορτώνετε στον υπολογιστή σας τα αρχεία.

Εξυπηρετητές αδειών

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα διαθέσιμα εμπορικά λογισμικά, οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την πρόσβαση σε αυτά καθώς και ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων αδειών. Έχει γίνει προσπάθεια διατήρησης των εξορισμού ρυθμίσεων των λογισμικών εκτός των περιπτώσεων που οι αυτές οι ρυθμίσεις ακυρώνουν η μια την άλλη. Στις περιπτώσεις αυτές αλλάζει η εξορισμού ρύθμιση για την πόρτα πρόσβασης. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον παρακάτω πίνακα.

Πρόγραμμα License Server Πόρτες Συνολικές Άδειες
Matlab licenses.central.ntua.gr 27001 120
Ansys licenses.central.ntua.gr 1055, 2325 51 Research
      276 HPC
      500 Teaching
Abaqus licenses.central.ntua.gr 27000 Base License
      3+1 cae
      64+5 analysis
MSC licenses.central.ntua.gr 1700 49 FEA & Motion Bundle
      1 FEA & Motion Bundle (Teacher’s)
Solidworks solidworkslicenses.central.ntua.gr   500
ArcGIS arcgislicenses.central.ntua.gr   500
Comsol licenses.central.ntua.gr   40
Aspen aspenlicenses.central.ntua.gr   50