Διατμηματικά Εργαστήρια

Το ΔΕΠΥ μαζί με τα αντίστοιχα 9 ΕΠΥ των τμημάτων του ΕΜΠ, αποτελεί το νέο εργαστηριακό περιβάλλον εξάσκησης των σπουδαστών των πρώτων κυρίως ετών σε υπολογιστικά μαθήματα. Το ΔΕΠΥ είναι το μεγαλύτερο στην Πολυτεχνιακή κοινότητα και διαθέτει πληθώρα υλικού που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των περισσοτέρων φοιτητών και διδασκόντων του ιδρύματος. Στο ΔΕΠΥ μπορούν να εργαστούν όλοι οι φοιτητές του ιδρύματος στα πλαίσια οργανωμένων διδακτικών ωρών ή πρακτικών ασκήσεων, στις ώρες από 9:00 μέχρι 19:00 και από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εκτός των εργαστηριακών μαθημάτων των φοιτητών, διοργανώνονται σε τακτές ημερομηνίες από το Κέντρο Υπολογιστών, σεμινάρια που απευθύνονται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνιακής κοινότητας.

Το ΔΕΠΥ στεγάζεται σε τρεις αίθουσες (εργαστήρια) του ομώνυμου κτιρίου του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. pclab.central 1ος όροφος. Το εργαστήριο στον 1ο όροφο του κτιρίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999 και συνεχίζει με αναβαθμισμένο πλέον εξοπλισμό να εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό φοιτητών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η αίθουσα διαθέτει 60 θέσεις εργασίας, επιπλέον μιας θέσης του εκπαιδευτή που είναι εξοπλισμένη με δύο ψηφιακά προβολικά, ένα πολυκάναλο ενισχυτή ήχου και μικρόφωνα (ασύρματα και ενσύρματα). Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα για τον εκπαιδευτή να συνδέσει ένα φορητό υπολογιστή, τόσο στο δίκτυο, όσο και στον οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Το εργαστήριο είναι διαθέσιμο για την εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών, στα πλαίσια οργανωμένων διδακτικών ωρών, καθημερινά από τις 09:00 μέχρι τις 19:00.

Στο ισόγειο του κτιρίου, από τον Ιούλιο του 2003 ξεκίνησαν να λειτουργούν δύο νέοι χώροι (εργαστήρια). pclab.central ισόγειο. Το νέο Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας υλικό και πρόκειται να εξυπηρετήσει, μαζί με το εργαστήριο του 1ου ορόφου, τις ανάγκες εργαστηριακών μαθημάτων και σεμιναρίων. Το εργαστήριο διαθέτει 30 σύγχρονες (καλοκαίρι 2003) θέσεις εργασίας, επιπλέον μιας θέσης του εκπαιδευτή στην οποία συνδέεται ψηφιακό προβολικό. Ο εκπαιδευτής μπορεί να συνδέσει στο δίκτυο και στο ψηφιακό προβολικό ένα φορητό υπολογιστή. Το εργαστήριο είναι διαθέσιμο για την εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών, στα πλαίσια οργανωμένων διδακτικών ωρών, καθημερινά από τις 10:45 μέχρι τις 19:00. Τις ώρες 8:45-10:45 ο χώρος είναι δεσμευμένος για τα σεμινάρια του Κέντρου Υπολογιστών.

Παράλληλα με το νέο ΕΠΥ ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών που είναι διαθέσιμο στους φοιτητές ανεξάρτητα οργανωμένων διδακτικών ωρών. pclab.central ισόγειο. Δικαίωμα πρόσβασης έχουν όλοι οι φοιτητές του Ιδρύματος καθημερινά από τις 09:00 μέχρι τις 19:00.

Σε όλα τα εργαστήρια, η σύνθεση των σταθμών εργασίας και το διαθέσιμο λογισμικό βρίσκονται σε συνεχή αναβάθμιση και η τρέχουσα κατάστασή του αποτυπώνεται στη σχετική σελίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Κανονισμός λειτουργίας

Το ΔΕΠΥ λειτουργεί σύμφωνα με αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου και με ευθύνη του Διευθυντή, συντάσσεται το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο αναρτάται σε εμφανές σημείο. Τροποποίηση του προγράμματος εγκρίνεται αρμοδίως, ανακοινώνεται εγκαίρως και αναρτάται στον ίδιο χώρο με τον αρχικό.

Οι ώρες λειτουργίας του ΔΕΠΥ είναι δέκα (10) ανά εργάσιμη μέρα (09.00 έως 19:00), με δυνατότητα επέκτασης, μετά από απόφαση του Διευθυντή. Στις ώρες της κύριας λειτουργίας του ΔΕΠΥ παρίσταται υποχρεωτικά ο υπεύθυνος διαχείρισης, ως υπεύθυνος βάρδιας, ο οποίος έχει και τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας του. Οι βάρδιες των υπολοίπων μελών του εργαστηρίου καθορίζονται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος διαχείρισης του ΔΕΠΥ έχει την ευθύνη και το καθήκον:

  • Της διαχείρισης του όλου συστήματος.
  • Της εγκατάστασης του λογισμικού, της ασφάλειας και της τήρησης εφεδρικών αντιγράφων, όπου αυτό απαιτείται.
  • Της ασφάλειας και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού.
  • Της τήρησης της τάξης και της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Της συνεργασίας με τον υπεύθυνο υποστήριξης του ΚΕΔ για την εύρυθμη λειτουργία της δικτυακής σύνδεσης του εργαστηρίου.
  • Της συνεργασίας με τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ ή/και τους εκάστοτε βοηθούς διδασκαλίας για την εγκατάσταση ειδικών εφαρμογών λογισμικού που απαιτούνται για τη λειτουργία του εργαστηρίου.
  • Της τήρησης αναλυτικού βιβλίου των σημαντικών γεγονότων στο οποίο καταγράφει σε ημερήσια βάση όσα σημαντικά συμβαίνουν στο εργαστήριο (ημερομηνία, ώρα, χρήση, διδάσκον μέλος ΔΕΠ, βοηθοί διδασκαλίας, παρατηρήσεις). Το βιβλίο γεγονότων αποτελείται από αριθμημένες σελίδες και έχει σκληρό δέσιμο.
  • Της τεχνικής διαχείρισης των προσωπικών κωδικών της Σχολής (μέλη ΔΕΠ, σπουδαστές, μεταπτυχιακοί, επιστημονικοί συνεργάτες, λοιπό προσωπικό) σε συνεργασία με το ΚΕΔ το οποίο συντηρεί την κεντρική υπηρεσία ηλεκτρονικού καταλόγου.

Η πρόσβαση στα συστήματα του ΔΕΠΥ, γίνεται μέσω κωδικών. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη φοιτητή ή διδάσκοντα και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση τους όπως και των αντίστοιχων passwords. Υπεύθυνος για την απόδοση και διαχείριση των προσωπικών κωδικών είναι ο Δ/ντής του ΔΕΠΥ Η υλοποίηση της διαχείρισης των κωδικών γίνεται από τον Υπεύθυνος Διαχείρισης του ΔΕΠΥ. Ο διαχειριστής του δικτύου ελέγχει συστηματικά την σύμφωνη με τον κανονισμό χρήση των κωδικών.

Ο χώρος δευτερεύουσας μνήμης (αποθηκευτικός χώρος) που διατίθεται για κάθε χρήστη, είναι φυσικό να είναι περιορισμένος και σύμφωνος με τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος ή εφαρμογής. Αιτιολογημένες αιτήσεις για διάθεση τυχόν επιπλέον χώρου - σε προσωρινή πάντοτε βάση - θα ικανοποιούνται με σύμφωνη γνώμη και φροντίδα του διαχειριστή του δικτύου.

Λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων και ασκήσεων στο ΔΕΠΥ, προτεραιότητα χρήσης κατά τον χρόνο διεξαγωγής έχουν όσοι παρακολουθούν το μάθημα ή τις ασκήσεις. Δηλαδή κατά την διάρκεια μαθήματος ή ασκήσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν θα επιτρέπεται η παρουσία άλλων στο χώρο εκτός αν το επιτρέπει ο διδάσκων. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα των μαθημάτων - ασκήσεων που γίνονται στο ΔΕΠΥ θα είναι ανηρτημένο στην είσοδο ώστε οι χρήστες να προγραμματίζουν ανάλογα το χρόνο τους.

Δεν επιτρέπεται η παραμονή πλέον των δύο (2) χρηστών ανά θέση εργασίας. Επίσης δεν επιτρέπεται η παράλληλη χρήση περισσότερων του ενός σταθμού εργασίας από ένα χρήστη, ακόμη και αν υπάρχει πληθώρα ελεύθερων προς χρήση σταθμών.

Για την αποδοτική αξιοποίηση του ΔΕΠΥ και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, στο χώρο του ΔΕΠΥ δεν επιτρέπονται το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών και φαγητών καθώς και η χρήση του κινητού τηλεφώνου.

Είναι ευνόητο ότι όταν έκτακτες ανάγκες συντήρησης το επιβάλλουν, μπορεί να επιβληθεί μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας του ΔΕΠΥ, για όσο χρόνο απαιτείται. Ο διαχειριστής του δικτύου οφείλει να ενημερώνει τους χρήστες, όσο το δυνατόν ενωρίτερα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω μηνυμάτων - ανακοινώσεων κατά τη φάση της αρχικής πρόσβασης στο σύστημα, σχετικά με τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του ΔΕΠΥ και τη διάρκεια τους, όπως και για οποιαδήποτε εκτός προγράμματος δραστηριότητα του ΔΕΠΥ.

Οι αποφοιτήσαντες διαγράφονται από τον κατάλογο χρηστών του ΔΕΠΥ, αμέσως μετά την κοινοποίηση από τη Γραμματεία στον Διευθυντή του ΔΕΠΥ, του αντίστοιχου καταλόγου.

Όλοι οι διδάσκοντες χρήστες του ΔΕΠΥ πρέπει να είναι ενήμεροι των όρων λειτουργίας του, αλλά και του ειδικού εκπαιδευτικού ρόλου τους ο οποίος διαφέρει από αυτόν του υπευθύνου διαχείρισης.

Επιπλέον, πρέπει να επισημαίνουν σε όλους τους φοιτητές του μαθήματος τους, την ανάγκη αυστηρής τήρησης των όρων λειτουργίας και την επίδειξη σεβασμού προς τους άλλους χρήστες και την εν γένει υποδομή του ΔΕΠΥ.

Τυχόν απορίες ή προτάσεις για τους όρους λειτουργίας του ΔΕΠΥ διευκρινίζονται και συζητούνται με τον Διευθυντή του ΔΕΠΥ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ χρηστών και του υπευθύνου διαχείρισης.

Η ανεύθυνη συμπεριφορά και μη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας δίνει στον Διευθυντή του ΔΕΠΥ το δικαίωμα της διακοπής της πρόσβασης και μπορεί να συνεπάγεται την απαγόρευση μελλοντικής χρήσης του ΔΕΠΥ εάν τα όργανα της Σχολής αποφασίσουν κάτι τέτοιο.

Τρόπος Χρήσης

Το Διατμηματικό Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (ΔΕΠΥ) εξυπηρετεί όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος. Μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους χώρους του ΔΕΠΥ, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του ΔΕΠΥ σε εύλογο χρόνο πριν από τη έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά της (π.χ. το λογισμικό που το μέλος ΔΕΠ θα επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει στην περίπτωση που δεν καλύπτεται από το λογισμικό που διαθέτει το ΔΕΠΥ), πρέπει να φτάνει στη Γραμματεία του ΔΕΠΥ το αργότερο τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Με την ολοκλήρωση της λήψης των αιτήσεων και εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα (π.χ. συγκρουόμενες αιτήσεις ωρών) όλοι οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν επιβεβαίωση της αίτησής τους και αυτή θεωρείται οριστικοποιημένη.

Το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου όλες οι λεπτομέρειες για τη χρήση του ΔΕΠΥ πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένες. Ακολουθεί η περίοδος προσαρμογής των σταθμών εργασίας του ΔΕΠΥ και το εργαστήριο παραμένει κλειστό για τους φοιτητές. Οι διδάσκοντες, μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων ελέγχουν την προσαρμογή των σταθμών εργασίας και επιβεβαιώνουν την ορθή λειτουργία τους.

Μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου δεν είναι δυνατή νέα προσαρμογή των σταθμών εργασίας!

Χώροι - Υλικό - Λογισμικό

Από 1/9/2003 το ΔΕΠΥ διαθέτει δύο αίθουσες για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών. Ο παλαιός χώρος συνεχίζει τη λειτουργία του στον 1ο όροφο του κτιρίου του Κέντρου Υπολογιστών με αναβαθμισμένο πλέον υλικό. Η δυναμικότητα της αίθουσας είναι 60 θέσεων για τους φοιτητές και επιπλέον μιας θέσης για τον εκπαιδευτή. Ο νέος χώρος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου, εξοπλισμένος με τελευταίας τεχνολογίας υλικό, έχει δυναμικότητα 25 θέσεων για τους φοιτητές και επιπλέον μιας θέσης για τον εκπαιδευτή. Και στις δύο αίθουσες υπάρχουν οπτικοακουστικά συστήματα (προβολικά, ενισχυτής ήχου στην μεγάλη αίθουσα) και υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης φορητού υπολογιστή για τον εκπαιδευτή. Η σύνθεση των σταθμών εργασίας και το διαθέσιμο λογισμικό βρίσκονται σε συνεχή αναβάθμιση και η τρέχουσα κατάστασή του αποτυπώνεται στη σχετική σελίδα του pclab.central.

Στην περίπτωση που το διαθέσιμο λογισμικό δεν καλύπτει τις διδακτικές απαιτήσεις για κάποιο εργαστηριακό μάθημα, το ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ παρέχει στο προσωπικό του ΔΕΠΥ το λογισμικό που θα ήθελε να χρησιμοποιήσει.

Επιπλέον λογισμικό εγκαθίσταται στους σταθμούς εργασίας του ΔΕΠΥ μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες για τη νόμιμη χρήση του και η εγκατάσταση-χρήση του δεν υπερβαίνει τους βασικούς κανόνες ασφάλειας που έχουν τεθεί για τα συστήματα του ΔΕΠΥ. Βασικοί κανόνες ασφάλειας

Το ΔΕΠΥ εξυπηρετεί ανάγκες όλων των τμημάτων του Ιδρύματος. Σαν αποτέλεσμα περισσότεροι από 1500 φοιτητές ανά εβδομάδα χρησιμοποιούν τα υπολογιστικά του συστήματα. Κατά συνέπεια οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας του ΔΕΠΥ είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Με δεδομένη την ιδιομορφία του λειτουργικού συστήματος αναγκαστικά θεσπίστηκαν κανόνες ασφάλειας με αποτέλεσμα ο απλός χρήστης να είναι περιορισμένος στα δικαιώματα που από ορισμό έχει στον προσωπικό του υπολογιστή.

Ο αποκλειστικός διαχειριστής (administrator) όλων των σταθμών εργασίας είναι ο διαχειριστής του ΚΗΥ και κανένας άλλος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω περιορισμούς:

Περιορισμένη πρόσβαση στο δίσκο: Ο χρήστης και το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί έχουν πλήρη πρόσβαση (READ-WRITE-DELETE-EXECUTE) ΜΟΝΟ στον κατάλογο του profile του χρήστη. Σε οποιοδήποτε άλλο χώρο τα δικαιώματα είναι READ-EXECUTE και μόνο αυτά.

Αμεση συνέπεια αυτού του περιορισμού είναι ότι αποκλείεται η χρήση προγραμμάτων που λειτουργούν μόνο όταν ο χρήστης που τα καλεί έχει πλήρη δικαιώματα σε όλο το δίσκο ή/και στο σύστημα γενικότερα, όπως για παράδειγμα όλα εκείνα τα προγράμματα που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους πρέπει να αλλάζουν το μητρώο (registry) του συστήματος Στις ρυθμίσεις του περιβάλλοντος των Windows (π.χ. αλλαγή του screen saver, του wallpaper, κ.α.). Για το σκοπό αυτό έχει υλοποιηθεί ένα σύνολο περιορισμών περιβάλλοντος που είναι κοινό για όλους τους χρήστες του ΔΕΠΥ.

Σειρά προτεραιότητας ικανοποίησης αιτήσεων

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ τα ΕΠΥ υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές λειτουργίες των Τμημάτων του κατά απόλυτη προτεραιότητα στα πλαίσια εισαγωγικών μαθημάτων πληροφορικής και χρήσης Η/Υ. Συνεπώς στη περίπτωση ύπαρξης συγκρουόμενων αιτήσεων ωρών θα δίνεται προτεραιότητα στα μαθήματα του 1ου και 2ου έτους των Τμημάτων. Μαθήματα μεγαλύτερων ετών που συγκρούονται ωριαία με τα εισαγωγικά μαθήματα θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις αιτούμενες ώρες και η διαδικασία θα συνεχίζεται μέχρις ότου είτε κλεισθούν όλες οι ώρες ή ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις.

επιστροφή