Προσωπικό του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Άννα Μοσχά, ΕΔΙΠ.
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μιχάλης Μαυρουδής, ΕΔΙΠ.
Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Σάββας Γλαμπεδάκης, ΕΤΕΠ.
Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Μαρία Κυριέρη, ΙΔΑΧ.
Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Αλέξανδρος Μπαλλής, ΙΔΑΧ.
Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Λούρα Παρασκευή, ΙΔΑΧ.
Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ευάγγελος Δήμος, Εκπαιδευτικό Προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Δήμητρα Ντέκα, Εκπαιδευτικό Προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Συνεργάτες του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βρεττός Μούλος
Εξωτερικός Συνεργάτης