Προσωπικό του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

  • Χριστόδουλος Φραγκουδάκης, ΕΔΙΠ.
  • Μάρκος Καραμπάτσης, ΕΔΙΠ.
  • Άννα Μοσχά, ΕΔΙΠ.
  • Μιχάλης Μαυρουδής, ΕΔΙΠ.
  • Σάββας Γλαμπεδάκης, ΕΤΕΠ.
  • Μαρία Κυριέρη, ΙΔΑΧ.