Εγγραφολόγιο Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εγγραφές Προπτυχιακών Φοιτητών
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ( )

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών: , λήξης:

εγγραφολόγιο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ( )

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών: , λήξης:

εγγραφολόγιο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ( )

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών: , λήξης:

εγγραφολόγιο
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ( )

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών: , λήξης:

εγγραφολόγιο
Σχολή Χημικών Μηχανικών ( )

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών: , λήξης:

εγγραφολόγιο
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ( )

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών: , λήξης:

εγγραφολόγιο
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ( )

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών: , λήξης:

εγγραφολόγιο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ( )

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών: , λήξης:

εγγραφολόγιο
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών ( )

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών: , λήξης:

εγγραφολόγιο
Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για τις εγγραφές των ΥΔ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών από το σύνδεσμο my.central.

Έλεγχος εγγραφών & δηλώσεων μαθημάτων προπτυχιακών φοιτητών
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Έλεγχος εγγραφών & δηλώσεων μαθημάτων κανονικής περιόδου.

Έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων επί πτυχίω.

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Έλεγχος εγγραφών & δηλώσεων μαθημάτων κανονικής περιόδου.

Έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων επί πτυχίω.

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Έλεγχος εγγραφών & δηλώσεων μαθημάτων κανονικής περιόδου.

Έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων επί πτυχίω.

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Έλεγχος εγγραφών & δηλώσεων μαθημάτων κανονικής περιόδου.

Έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων επί πτυχίω.

Σχολή Χημικών Μηχανικών

Έλεγχος εγγραφών & δηλώσεων μαθημάτων κανονικής περιόδου.

Έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων επί πτυχίω.

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Έλεγχος εγγραφών & δηλώσεων μαθημάτων κανονικής περιόδου.

Έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων επί πτυχίω.

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Έλεγχος εγγραφών & δηλώσεων μαθημάτων κανονικής περιόδου.

Έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων επί πτυχίω.

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Έλεγχος εγγραφών & δηλώσεων μαθημάτων κανονικής περιόδου.

Έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων επί πτυχίω.

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Έλεγχος εγγραφών & δηλώσεων μαθημάτων κανονικής περιόδου.

Έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων επί πτυχίω.