Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξυπηρετεί συνεχώς από το 1979 τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ιδρύματος.

Σχετικά με το ΚΗΥ

Ιστορικό

Από το 1979 μέχρι και σήμερα το ΚΗΥ εξυπηρετεί το σύνολο των Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Διοικητικών αναγκών του Ιδρύματος.

περισσότερα 

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.


περισσότερα 

Αρμοδιότητες

Διαμορφώνονται δυναμικά ανάλογα με τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες του ΕΜΠ.

περισσότερα 

Εξοπλισμός

Από το 1979 μέχρι και σήμερα το ΚΗΥ εξυπηρετεί το σύνολο των Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Διοικητικών αναγκών του Ιδρύματος.

περισσότερα 

Εργαστήρια

Διαμορφώνονται δυναμικά ανάλογα με τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες του ΕΜΠ.

περισσότερα 

Πως γίνομαι μέλος

Όσα μέλη δεν έχουν αποκτήσει αυτόματα λόγαριασμό στο ΕΜΠ πρέπει να συμπληρώσουν την απαραίτηση αίτηση.


περισσότερα 

Υπηρεσίες

myCentral

Προσωποιημένη σελίδα πληροφόρησης για στοιχεία που αφορούν τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας. Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής password και ενημέρωσης για τα στοιχεία του χρήστη μέσα από τη καρτέλα χρήστη. Ενήμερωση για τα φοιτητικά στοιχεία (βαθμολογία μαθημάτων, εγγραφές σε εξάμηνο, κατευθύνσεις, ροές κλπ.) των προπτυχιακών φοιτητών. Ενήμερωση για τα φοιτητικά στοιχεία (βαθμολογία μαθημάτων, εγγραφές σε εξάμηνο κλπ.) των υποψηφίων διδακτόρων ΣΗΜΜΥ. Ηλεκτρονικές εγγραφές και δήλωση μαθημάτων των υποψηφίων διδακτόρων ΣΗΜΜΥ. Έγκριση μαθημάτων των υποψηφίων διδακτόρων ΣΗΜΜΥ από μέλη ΔΕΠ της σχολής. Διαχείριση εγγραφολογίου από τη γραμματεία της ΣΗΜΜΥ.

Επικοινωνία

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15773 Ζωγράφου

Email: adm@central.ntua.gr
Fax: 210 772 2446

Για την επικοινωνία σας με το ΚΗΥ για διοικητικά θέματα και ειδικά για δημιουργία ή ανανέωση κωδικών, η αυτοπρόσωπη παρουσία σας δεν είναι απαραίτητη σε καμία περίπτωση. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το ΚΗΥ χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση adm@central.ntua.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Το ΚΗΥ δεν έχει τη δυνατότητα τήρησης έντυπου αρχείου κι έτσι δεν παραλαμβάνει οποιουδήποτε είδους πιστοποιητικά. Για τη δημιουργία ή ανανέωση των κωδικών σας αρκεί να επικοινωνήσει με το ΚΗΥ είτε η Γραμματεία της Σχολής σας είτε ο υπεύθυνος καθηγητής σας (περισσότερα).